Kalender

Sidste halvår 2018:

24.- 25. August
Opryknings tur på Degnetoften

8. September
Arbejdsdag på Engvej, fra kl. 9.00
Tilmelding til hytteinspektør Jan Aagesen på 25 55 02 95.

24. – 25. November
Juletur på Degnetoften